Numer sprawy: 1/09/2018/9.1 Skarżysko -Kam.

Numer sprawy: 1/09/2018/9.1

 

ZAPROSZENIE

 

do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na:

Usługę w zakresie realizacji kursu pn. Kompetencje Cyfrowe wraz z Certyfikatem ECCC”.

 

w celu realizacji Projektu

pn. „Aktywne włączenie – aktywna integracja wychowanków MOW/MOS szansą na zatrudnienie”

 

 

  • Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, adres: 25-352 Kielce, ul. Mickiewicza 1 w terminie do dnia 26.09.2018r. do godziny 09.00