Stowarzyszenie Arka Nadziei

Aktywna integracja zawodowa młodzieży z MOW w Rembowie

 

 

 

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata   2014-2020

 

Termin realizacji: 01.07.2018 - 30.06.2019

 

Stowarzyszenie Arka Nadziei wraz z Fundacją "Fabryka inicjatyw społeczno - ekonomicznych", realizuje projekt "Aktywna integracja zawodowa młodzieży z MOW w Rembowie" w ramach działania RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

 

Projekt skierowany jest do  wychowanków MOW w Rembowie, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest zwiększenie aktywnej integracji wychowanków MOW poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie przez kompleksową i indywidualną aktywizację społeczno- zawodową. Organizowane będą kursy kwalifikacyjne i szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe.